Energy Transformation Albanian

Temperatura e Universit = 0°KELVIN (-273°C / -459°F) 
A Duhet Konsideruar Temperatura 0kelvin nje Force Universale per te Kryer Pune?

Pjesa: 1 (nga 3) 26 paragrafe, Teza Zero Kelvin

1. Qe nga viti 1848, komuniteti shkencor e ka identifikuar gjendjen 0°Kelvin vetem si temperature. Kjo eshte gjendja me e ftohte e mundshme qe egziston ne Univers dhe mbulon shtrirjen gjigante te universit. Vleresimet e fundit tregojne se temperatura e universit ka nje luhatje te vogel prej 2.7°C nga egzaktja 0°Kelvin, = -270.3°C ose -454°F. Kjo gjendje e perhershme e temperatures te ftohte absolute nuk eshte konsideruar plotesisht si force deri tani.

2. Ligjet e termodinamikes e percaktojne temperaturen si model standart te matjes matematikore, i cili perdoret per te llogaritur diferencen midis te ngohtit dhe te ftohtit. Varianca ne grade e krahasuar me Zero Kelvin konvertohetne Celsius dhe Fahrenheit. Per me teper, termi Energji lidhet me forcen e Nxehtesise. Temeraturat e larta ndikojne ne zgjerimin e strukturave molekulare:kjo pershkruan forcen qe kryen pune.

3. Kur shtrohet ceshtja e lidhjes se gjendjes se ftohte 0°Kelvin me forcen, opinioni shkencor thote se temperaturat e ulta jane e kunderta e energjise dhe konsiderohen si te paperdorshme dhe identifikohen me Entropine, domethene: nje force negative e cila punon kunder rregulave te eficiences. Si reference, te ftohtit eshte e kunderta e zgjerimit: shkakton tkurrje. Si rezultat, masa tkurret dhe struktura e levizjeve molekulare ngadalesohet.  Nga ana e saj, temperaturat e ulta emetojne nje force negative e cila ndikon ne sistemin operacional sistem, i cili behet jo eficient.

4. Kjo hipoteze e ineficiences parashtron tani nje mundesi te re: ndoshta forca negative 0°Kelvin nuk eshte eksploruar plotesisht dhe se temperaturat teper te ulta emetojne force negative duke krijuar fenomene te pashpjegueshme nepermjet efektit te dendesise. Pra, arrijme ne konkluzionin se 0°Kelvin ende mbete pjeserisht e paplote. Arsyeja eshte se e mendojme shumicen e universit si nje hapesire bosh dhe te erret.

5. Megjithate, fakti eshte se hapesira bosh emeton temperature teper te ulet. Per kete arsye, hapesira e universit nuk eshte boshe.  Gjendja e egzistences matet dhe dominimi universal eshte real. Kjo identifikon natyren e 0°Kelvin si poseduese e efekteve te influences mjedisore. Shkurtimisht, hipoteza teorike eshte se temperature 0°Kelvin ndervepron me ‘Ligjet e Fizikes Universale’, dhe konkludon se kjo force e pashpjegueshme ndikon direkt tek Masa e Universit. Gjithashtu, hap dyer te reja per mundesi te pafundme.

6. Kjo na con ne perfundimin se 0°Kelvin eshte nje temperature permanente universale qe ze hapesiren dhe ndikon ne gjendjen e materies. Dhe kjo mase universale sillet ne baze te efekteve mjedisore, lidhet direkt me temperature ekstreme te mjedisit 0°Kelvin. 

7. Prandaj, nese ky ambient i cuditshem emeton force te padukshme, konkludohet se ai posedon karakteristikat e nje energjie misterioze. Kjo egzistence e cuditshme e identifikuar rrezaton energji te padukshme termale. Kjo konfirmon qe fenomeni 0°Kelvin eshte nje force e pashpjegueshme. Cdo gje qe emeton kjo force dhe qe shkakton efekte fizike duhet te konsiderohet nga natyra e saj thelbesore si energji qe kryen pune.

8. Rregullat e Shkences e percaktojne forcen e temperatures si poseduese e aftesise Potenciale per t’u bere Kinetike. Keto jane ligjet kryesore qe percaktojne forcen natyrale te temperatures per te kryher pune. Ky konkluzion sjell ne vemendjen tone se termi 'Energji’, deri tani, ka qene i lidhur vetem me forcen e nxehtesise termale. Keto jane rregullat e vendosura qe aplikohen drejtpersedrejti ne ligjet e “Fizikes Tokesore

9. Me fjale te tjera, ky prezantim i ri bazohet tek “Ligjet dhe Rregullat e Pavendosura te Fizikes Universale”. Ketu fillon vezhgimi modern, i kombinuar me evidencen e dukshme fizike. Forca natyrale e ftohte e 0°Kelvin ka aftesine te ndikoje menjehere ne gjendjen e levizjes atomike molekulare dhe te ngadalesoje ose ngrije sistemin fizik. Mbetet ende Pyetja, a duhet konsideruar si nje “Force Universale” per te kryher pune?
  
10. Per shembull, ne qofte se nje shishe me uje do te vendosej ne ambjentin 0°Kelvin, do te ngrinte menjehere. Forca e ftohte eshte e afte qe ta ndryshoje strukturen e lenget te mases brenda nje fraksioni te sekondes. Rregullat e shkences duhet ta konsiderojne kete akt si evidence fizike e identifikimit te gjendjes 0°Kelvin, e cila posedon natyren e forces ekstreme per te kryher pune.

11. Eksperimentet fizike kane zbuluar se temperaturat teper te ulta kane nje aftesi mrekulluese te ndryshojne sjelljen e fushave elektromagnetike ne mase, per shembull, kjo ndodh kur Magnetet Permanente ngrijne ne leng nitrogjeni. Si rezultat, performance e tyre fizike shfaq efektet magjike te qendrimit pezull ne ajer duke u rrotulluar apo qendruar siper ne ajer. Shkurtimisht, forca e te ftohtit ekstrem perfshin ligjet e reja te fizikes strukturore ne hapesire te kufizuar duke kompresuar mekanikat operacionale te sistemeve atomike.

12. Me fjale te tjera, orbita e Elektronit kompresohet per brenda, duke e sjelle me afer qenderes  Proton. Ketu zvogelimi i mases ne nivele atomike bashkon fushat teper te vogla (te forces elektromagnetike) ne nje pike qendrore. Ky fenomen krijon ligje te reja te performances ne mekanikat e mases duke prodhuar nje Aks elektromagtnetik brenda qendrave atomike te mases se kondensuar. Si rezultat, ky efekt i te ftohtit termal perfundimisht kthehet ne rregull te stabilitetit universal ne masen qiellore.

13. Per me teper, fakti qendron se Gjendja 0°Kelvin emeton temperature. Kjo identifikohet me vlere matematike per te bere pune, e cila na ben te arrijme ne konkluzionin se vakumi i hapesires nuk eshte teresisht bosh. Kohet e fundit, kjo u konfirmua nga provat satelitore. (US, COBE ne 1989, dhe Euro, Planck Satellite ne 2009) te cilat maten (ne te gjitha drejtimet) nje frekuence te dallueshme mikrovalesh (me gjatesi prej nje meter) si karakteristike dalluese e temperatures 0°Kelvin “pa asnje dyshim”. Me fjale te tjera, temperatura 0°Kelvin posedon nje ngarkese elektrike e cila emeton frekuence elektrike. Saktesisht: 3.3 gjatesi kembesh te forces elektrike.

14. Kjo paraqet proven se 0°Kelvin nuk eshte vetem temperature, por posedon gjithashtu strukturen e nje ngarkese elektrike te dallueshme. Kjo konfirmon se gjendaj e energjise elektrike ka aftesine te rrezatoje temperature universale ne te gjithe vakumin e hapesires. Kjo identifikon gjendjen 0°Kelvin si Egzistence Elektromagnetike e cila rrezaton efektet e temperatures (te te ftohtit). Kjo lidhje e temperatures ekstreme, e kombinuar me forcen e ngarkeses elektrike, nxjerr propozimin se temperatura 0°Kelvin egziston si gjendje unike e Energjise Elektrike e cila posedon Ekuivalencen e Forces se Energjise’, e barabarte me temperature ekstreme -273°C ose -459°F. Keto zbulime te reja e identifikojne gjendjen 0°Kelvin si poseduese e tri gjendjeve te vecanta te Energjise.

1. Temperatura  2. Force ekuivalente 3. Ngarkesa elektrike

15. Per me teper, te tre gjendjet mund te maten matematikisht. Ketu mund te aplikohen rregullat e forces per te arritur ne konkluzionin se keto tre forca te padukshme posedojne aftesine Potenciale per t’u bere Kinetike. Duke shndrruar efektet e forces se temperatures nepermjet rrezatimit, konveksionit dhe konduksionit. Kjo identifikon te tre gjendjet e vecanta te energjise 0°Kelvin si nje force universale qe kryhen pune. Me saktesisht, kjo paraqet gjendjen 0°Kelvin si forcen e 5te te natyres, qe i jep nje dimension te ri egzistences. Me fjale te tjera, kjo vegel e re shkencore mund te aplikohet per kuptimin matematik te forcave te padukshme qe udheheqin Universin fizik.

16. Keto zbulime konfirmojne se hapesira universale eshte e okupuar nga nje Force e Zeze e Padukshme e cila emeton nje ngarkese elektrike te pazakonte prej rrezatimi termal mikrovalesh. Pra temperatura e universit rrjedh prej (nje burim i erret qe prodhon) emetime termale negative te cilat perdorin frekuencat e valeve si mjet per transportimin e temeratures. Kjo vale unike e elektro-temperatures te strukturuar negative identifikohet si Fizika e ‘Elektromagnetikes se Kundert’, qe do te thote nje gjendje anormale e elektrofizikes qe egziston ne anen e kundert te Spektrit Elektromagnetik (Shpjegimi do te jepet ne pjesen e 2te te ketij doreshkrimi).

17. Kjo e identifikon 0°Kelvin si nje gjendje elektromagnetike e strukturuar negativisht. Per shembull, Djelli rrezaton emetime te nxehta termale, kurse emetimet 0°Kelvin jane nga nje burim krejt I kundert, i cili rrezaton nje (lloj te ri) valesh elektromagnetike termale negative. Ky konkluzion paraqet nje kuptim te ri: valet termale elektromagnetike egzistojne ne dy ane te kunderta te Spektrit Elektromagnetik, ne variacione temperaturash te cilat jane ne procesin e identifikimit. Propozohet percaktimi i Tabeles Termale-Magnetike te Elektro-Strukturave.

18. Per me teper, evidence vezhguese tregon se Materja e Kondensuar dyshohet se shkakton keto emetime termale te elektrostrukrurave negative. (Ketu rregullat e shkences percaktojne: e gjithe materja rrezaton emetime termale te valeve elektromagnetike te cilat kane nje temperature me te madhe se zero absolute). Kjo identifikon se ‘Trupat e Zinj’ te ‘Mases te Dendur Qiellore’ jane shndrruar ne Fizike te Kundert (Elektromagnetike)  e cila emeton fenomenin termal te temperatures 0°Kelvin. Deri tani, kjo gjendje e Erret e 0°Kelvin ka mbetur e pakuptueshme dhe e paeksploruar. Influenca e kesaj Force te Erret misterioze i ka habitur shkencetaret qe shpjegojne teorikisht Humneren e Vrimave te Zeza.

19. Evidenca tregon se ambjenti 0°Kelvin posedon forcen influenciale te ‘Dominances universale’. Arsyeja eshte se prania e mases eshte futur ne zonen e saj mjedisore: ketu percaktohen rregullat e ligjeve te  ‘Evolucionit te  mases’  nga mjedisi i gjendjes egzistuese 0°Kelvin. Kjo tregon qe ligjet universale te performances kane evoluar gradualisht per t’u adaptuar ne rregullin e temperatures egzakte 0°Kelvin. Kjo evidence paraqet qarte implikime te reja teorike se si operon Universi dhe mund te shpjegoje me mire fenomenet universal misterioze qe jane keqidentifikuar: vrimat e Zeza,forca e Zeze, materja e Zeze dhe Anti-materja.

20. Nen kete propozim te ri te bazuar ne Ligjet e Fizikes Universale,efektet e temperaturave  variable ne shkalle, nese emetimet jane prej te nxehtit termal apo te ftohtit ekstrem, duhet te konsiderohen si nje matje e forces qe kryhen pune. Duke aplikuar faktoret e energjise « Temperatura baraz Presion: Presioni baraz me forcen: Forca = Pune. Kjo paraqitje e fizikes matematike, e kombinuar me kompleksitetin kimik te ngarkeses unike elektrike, behet forca e jashtezakonshme e dominimit universal ne Rrezatimin Termal Mikroval  = Gjendja 0°Kelvin.

21. Nderkohe, hipoteza teorike konkludon se gjendja 0°Kelvin posedon nje sjellje karakteristike te pazakonte, duke e treguar ate si nje force elektrike te strukturuar negative (-): domethene nje element i polaritetit te vetem i gjendjes se paster te energjise elektrike. Kjo hipoteze mbeshtetet nga nje teori e re matematikore e cila pranon veprimin e forcave universale dhe e identifikon gjendjen elektrike 0°Kelvin, duke perdorur simbolin minus (-). Ky ekuacion i ri paraqitet matematikisht si                   


awesf

Transformohet   

aewf

22. Me fjale te tjera, elementet e padukshme te energjise elektrike kthehen ne mase. Pergjigja konfirmohet duke eksploruar kompleksitetin filozofik te ekuacionit te Albert Einstein, (i cili thote se Energjia zoteron karakteristikat e mases). Ketu formulohen se bashku dy elemente te vecante te energjise elektrike bahen nje element te struktures elektrike = Masa Atomike. Ky fenomen natyror identifikohet si ‘Fizike Tranzicionale Metamorfoze. Per shembull. Evoluimi i larves ne flutur). Rregullat matematikore te ketij propozimi do te paraqiten ne pjeset 2 dhe 3 te ketij doreshkrimi.

23. Evidenca tregon qarte se brenda fushes se forcave te njohura, gjendja 0°Kelvin eshte ndryshe nga cdo force tjeter ne Univers dhe ka aftesine te ndryshoje menjehere ligjet e fizikes strukturore dhe te prodhoje mrekullite e kompleksitetit universal. Pra, si konkluzion, aspekti misterioz i temperatures 0°Kelvin perfshin te gjitha forcat e njohura te natyres dhe bashkon plotesisht fenomenin e Forces se Erret Universale.

24. Temperatura absolute 0°Kelvin siguron stabilitin dhe egzistencen e vazhdueshme te Evolucionit te Mases Universale. Gjithashtu propozon se gjendja 0°Kelvin rrjedh nga gjendja natyrale ku vakumi i hapesires universale ruan ne menyre te mistershme temperature nepermjet izolimit te erret, te padukshem dhe te pakuptueshme.

25. Ky propozim i ri shkencor synon ne kuptimin me te mire te kompleksiteteve universale qe na rrethojne. Mbetet ende pyetja shkencore : a eshte 0°Kelvin vetem temperature apo a ka ndryshuar kjo teze mendimin tuaj rreth gjendjes 0°Kelvin, si Force Universale e fenomeneve natyrore?

26. Pune te asociuara te shkencetareve te pavarur 2014, ky propozim mirepret bashkepunime dhe mbeshtetje me njohje krediti. Pjesa 2, parashtron unifikimin e ketij doreshkrimi.

Komentet ose pyetjet dergojini tek info@zerokelvintheory.com